Varifrån kommer världsdelarnas namn?

Vi känner alla till världsdelarnas namn, men vem har egentligen döpt dem?

Map of the world, sepia

Ursprunget till världsdelarnas namn är inte alltid lätt att genomskåda, och för en del av dem är den exakta förklaringen okänd.

Namnet Europa har sedan antikens Grekland förknippats med prinsessan Europa, som i mytologin fördes bort av Zeus. Nyare forskning pekar dock på att Europa är avlett av det semitiska ordet ”ereb”, aftonlandet. Ursprunget till namnet Asien är också ovisst, men det kan komma från det semitiska ordet ”asu”, sol-uppgång.

Om Afrika finns det flera teorier. Namnet kan komma från den romerska provinsen Africa. En annan teori är att det är avlett av det latinska ordet ”aprica”, solrik, eller det grekiska ”aphrike”, utan kyla.

Betydligt lättare är det med Amerika, som är uppkallat efter den italienske upptäcktsresanden Amerigo Vespucci. Australien kommer från det latinska ordet ”australis”, som betyder söder. Under antiken ansåg grekerna att det i söder låg ett okänt land, som kartritarna sedan döpte till ”Terra Australis Incognita”, det okända landet i söder.

Kvar är Antarktis, som kommer från det grekiska ”antarktikos”, som betyder motsatt björnen. Den björn som avses är stjärnbilden Stora björn över Nordpolen.

Amerigo Vespucci

Flera folk namngav världsdelarna

Det är inte ett enda folk som har gett världsdelarna deras namn, och faktiskt är det bara cirka hälften vars exakta ursprung man känner till. Varifrån namnet Asien och Afrika kommer är däremot fortfarande osäkert.