Varifrån kommer latin ?

Latin är ett fackspråk knutet till bland annat juridik, teologi och medicin. Varifrån kommer språket, och hur blev det så utbrett?

Staty av vargen, Romulus och Remus
© Shutterstock

Latin var det språk som talades i det mellanitalienska området runt Rom. Med Roms erövringar under åren 500–200 f Kr spreds latin till resten av Italien och under de följande århundradena – med romarrikets expansion – till hela Medelhavsområdet och mycket av det övriga Europa. På så sätt blev latin det europeiska huvudspråket. Efter romarrikets successiva upplösning från 395 e Kr fortsatte latin att vara dåtidens stora gemensamma språk, bland annat för att den romersk-katolska kyrkan övertog det och genom sin missionsverksamhet spred latin till de avlägsnaste trakter av Nord- och Västeuropa. Latinets användning inom vissa ämnesområden beror också på språkets stora geografiska utbredning och ställning som Europas främsta kommunikationsspråk – som engelskan idag. På vissa ställen skedde undervisning och forskning på latin ända in på 1800-talet. Ville man som forskare, författare eller teolog på den tiden nå en bred publik, var man tvungen att skriva på latin.