Varifrån kommer frågetecknet?

Alla känner till ett frågetecken, men vem har egentligen kommit på det?

Medeltidens lärda, som ofta var munkar, brukade markera en fråga i skrift med ett q. Det stod för den första bokstaven i det latinska ordet quaestio, som betyder fråga. Detta q utvecklades med tiden till det välkända frågetecknet (?). Under en period skrevs den kurviga delen liggande på sidan, vilket gjorde att frågetecknet såg ut ungefär så här (.~). Dagens rättuppstående frågetecken var däremot det vanliga under 1500-talet. Det har även funnits ett spegelvänt frågetecken, som användes vid retoriska frågor, alltså frågor på vilka man inte förväntar sig ett svar. Det frågetecknet dog emellertid ut i slutet av 1500- talet.