Varför talas engelska mest i världen?

Engelskan dominerar all internationell kommunikation. Varför är det så?

English Colony

Engelska är i dag det språk som används mest i internationella sammanhang och är därmed världens ledande språk. Att engelskan är mest utbredd beror framför allt på att England tidigare var världens ledande kolonialmakt.

Antalet engelsktalande var omkring år 1600, då språket endast talades i England och sydöstra Skottland, cirka sju miljoner. I takt med att det engelska imperiet under de följande århundradena förde med sig språket ut till kolonier i alla delar av världen, bland annat Asien och Afrika, exploderade antalet.

När imperiet i början av 1920-talet var som störst, omfattade det sålunda omkring en fjärdedel av jordens landmassa och befolkning. Även när engelska förlorade sin officiella status i några av de tidigare engelska kolonierna, exploderade användningen av engelska som främmande språk i hela världen. USA:s ekonomiska och kulturella dominans under senare delen av 1900-talet har dessutom medverkat till att engelska har intagit en språklig ledarposition.

Som modersmål är engelska dock bara världens näst största språk, eftersom 360 miljoner människor har det som modersmål, medan kinesiska, som är det största, talas av cirka 1,2 miljarder människor.