Varför läser vi från vänster till höger?

Finns det någon anledning till att vi läser och skriver från vänster till höger, eller är det en ren slump?

Hylla med böcker
© Shutterstock

Det är långt ifrån alla språk som läses från vänster till höger. Hebreiska och arabiska läses exempelvis i motsatt riktning, och en rad asiatiska språk läses uppifrån och ner. De gamla grekerna ändrade läsriktning flera gånger under historiens lopp, men slutade som bekant med att skriva från vänster till höger – kanske för att det är mest praktiskt för högerhänta att skriva så. När man läser, har det dock ingen praktisk betydelse i vilken riktning skriften löper. Hjärnan uppfattar tecken lika bra antingen de skrivs på det ena eller andra hållet. Några forskare har därför föreslagit att vi skulle gå över till att skriva varannan rad i motsatt riktning. Då behöver ögat nämligen inte ta sig tillbaka till sidans ena kant för varje ny rad, och den växlande läsriktningen kommer därför att förbättra läshastigheten. Faktiskt har flera försök visat att man inte behöver mer än några timmars övning, förrän man lätt kan läsa .tettäs räh ted åp ednatylf