Varför har länder olika namn?

Jag har funderat på varför länder heter olika på olika språk. Varför är det så?

Nationsflaggor från olika länder fladdrar i vinden
© Shutterstock

Historia och språkligt uttal påverkar att länder inte benämns på samma sätt överallt i världen. I själva verket är de emellertid inte alltid så olika som de låter. Till exempel betyder både Tyskland och Deutschland folkland. ”Tysk” är den svenska varianten av ett gammalt germanskt ord, som betyder folk, men ”deutsch” är den tyska. De enskilda ländernas status har också stor betydelse för det namn de får på olika ställen i världen. Om man på ett språk betraktar ett annat land eller en plats som extra betydelsefull och har många relationer till det, översätter man ofta namnet till det egna landets språk. Till exempel kallar engelsmännen Sverige för ”Sweden”, medan man inte har ansträngt sig för att ge engelska namn till de flesta svenska städer. Vanligtvis får avlägsna länder och mindre städer behålla det namn som dess invånare har gett dem. Uttryckt annorlunda tycker resten av världen inte att de är nog för att deras namn skall över- sättas eller för att de skall få en självständig beteckning. För övrigt finns det ett organ under FN som har i uppgift att ombesörja en viss standard med avseende på landsnamn.