Varför är ”att vara” oregelbundet på så många språk?

Jag har märkt att verbet ”att vara” är oregelbundet på alla språk jag känner till. Varför?

Förr i tiden fanns det en större variation i böjningsformerna. Till exempel hade de flesta verb stark böjning i preteritum (imperfektum). Man sade till exempel ”frös”, inte ”fryste”. Under en lång period har språket dock utvecklats mot mer systematik och förenkling, och därför håller flera av de oregelbundna preteritumformerna på att försvinna. Idag säger man ”jag frös”, men kanske kommer man om ett par generationer att säga ”jag fryste”. Språkforskare har dock sett att de ord som överlever längst är de som vi använder ofta. På alla språk är ”vara” ett av de vanligaste orden. På till exempel hebreiska och arabiska samt esperanto är ”att vara” dock regelbundet.