Vad betyder hokuspokus?

Varifrån kommer den välkända trollformeln?

Mass

Uttrycket har varit känt sedan 1600-talet, men dess ursprung är något oklart. Den gängse uppfattningen är att hokuspokus är en förvanskning av de latinska orden för den förvandling som äger rum under den katolska mässan, då bröd och vin sägs bli till Kristi lekamen och blod: ”Hoc est enim corpus meum” – som kan översättas med ”detta är min lekamen”.

Denna förklaring har rötter som sträcker sig tillbaka till 1694, då ärkebiskopen av Canterbury, John Tillotson, i verket ”Sermons” (Predikningar) skrev: ”Sannolikt är trollformeln hokuspokus inget annat är en förvanskning av 'hoc est corpus', en parodi på de katolska prästernas förvandlingstrick”.

En annan möjlighet är att formeln helt enkelt är en nonsensvers och en variant av en annan pseudolatinsk trollramsa, som inte heller betyder något: ”Hax pax max deus adimax”. Denna ramsa användes redan på 1600-talet av trollkonstnärer.

Båda trollramsorna klingar exotiskt, och förmodligen ville trollkonstnärerna övertyga publiken om att de främmande orden hade en magisk kraft.