Vad är ettvisselspråk?

Stämmer det att vissa folkslag kommunicerar med hjälp av visselsignaler?

Språkforskare anser att det i dag finns omkring 60 visselspråk i världen. Det mest kända är nog silbo från Gomera, som är en av Kanarieöarna. Silbo är uppbyggt som en förenklad form av spanska med två vokaler och fyra konsonanter. Silbo används bland annat av herdar, som behöver kunna kommunicera över långa avstånd. Det är inte ett fullt utvecklat språk, men det uppfattas ändå av hjärnan som ett riktigt sådant. Hjärnskanningar har visat att när en användare av visselspråk hör en visslad mening, reagerar språkcentrum i hjärnan på samma sätt som det gör vid en talad mening. Trots att silbo är obligatoriskt i skolorna på Gomera, är utsikterna för språket osäkra. Mobiltelefonerna har nämligen hittat även hit, och den franske språkforskaren Julien Meyer, som studerat många visselspråk, tror att mobiltelefonerna kommer att ersätta visslandet som kommunikationsme-del på långa avstånd på Gomera.