Unga vuxna allt bättre på engelska – spel online kan vara en av anledningarna

Sveriges unga vuxna blir allt bättre på att förstå akademisk engelska. En av anledningarna pekas ut att vara engelskspråkiga spel online och närvaron på digitala plattformar – en närvaro som ökat i takt med digitaliseringen.

Mer än hälften av Sveriges internetanvändare spelar nöjesspel på nätet, och cirka en fjärdedel gör det dagligen. Det visar en studie från Internetstiftelsen publicerad år 2019. Att speltrenden fortsätter starkt speglar sig inte minst i utbudet av datorspel och casinon på nätet, som är ett ständigt växande sådant.

Med anledning av internets lättillgänglighet är det i dag enkelt att ta del av spelen på nätet. Samtidigt blir spelen alltmer avancerade, och eventuellt underhållande, tack vare nya tekniska framsteg. Trots detta uppgav endast 2 av 10 svenskar i Internetstiftelsens studie att de ser sitt datorspelande som väl spenderad och meningsfull tid.

Men den uppfattningen kan komma att ändras i framtiden. Detta då en ny studie visar att unga vuxnas engelskkunskaper blir allt bättre – och spel online kan vara en av anledningarna varför.

Sena 90-talister bättre på akademisk engelska

I studien har John Löwenadler, docent i språkdidaktik, undersökt resultaten i högskoleprovets läsförståelsedelar i engelska och svenska under åren 2012–2018. Samtliga personer mellan 18 och 20 år gamla som tagit provet har varit del i undersökningen.

När Löwenadler berättar om resultatet säger han att de som är födda i slutet av 1990-talet är betydligt bättre på engelsk läsförståelse än de födda i mitten av samma årtionde. Då högskoleprovet har som ambition att visa en persons förmåga att klara av högskolestudier är det den akademiska engelskan som undersökts, snarare än den vardagliga.

Digitala plattformar pekas ut som förklaring

Löwenadler blev själv något överraskad av resultaten. Studien har inte undersökt orsakerna bakom resultaten, och man kan därför inte veta säkert vad som ligger bakom den utveckling som visas. I en artikel från Göteborgs universitet presenterar dock Löwenadler en hypotes, som kretsar kring de digitala plattformarna.

Löwenadler trycker på att smartphones och digitala plattformar fick sitt stora genombrott år 2010. Bland annat kan det handla om att man spelat spel på engelska eller att man tagit del av engelskspråkiga forum online. Detta har lett till att sena 90-talister blivit exponerade för engelska i större utsträckning än generationerna innan. Att exponeringen skett i de viktiga ungdomsåren pekas ut som en viktig faktor.

Spelforum online kan vara en viktig del

Tillsammans med kollegan Liss Kerstin Sylvén arbetar John Löwenadler på en studie som undersöker denna exponering närmare. I studien, som ska publiceras inom kort, har man tittat närmare på ett särskilt spelforum online.

Enligt artikeln från Göteborgs universitet visar studien att forumet innehåller många akademiska ord. Att forum likt detta varit en del av dagens unga vuxnas vardag skulle kunna förklara varför de blir bättre på just akademisk engelsk läsförståelse.

Inget samband med minskande svenskkunskaper

Tidigare undersökningar visar att svenskkunskaperna minskar, och ibland förs den stora användningen av engelska språket fram som en av orsakerna. John Löwenadler motsätter sig dock att spel på nätet och digitala plattformar, där engelska används frekvent, skulle vara en av anledningarna varför.

I stället menar Löwenadler att kunskapsutveckling i språk stödjer varandra. Han menar att det dels finns ord i engelskan och svenskan som liknar varandra, dels att läsförståelse utvecklas oavsett vilket språk som används.