Kan man ha dyskalkyli?

Vissa har svårt med siffror och vänder till exempel på 6 och 9. Kan man ha dyskalkyli, och är det besläktat med dyslexi?

Grå vägg med siffror
© Shutterstock

Man kan ha dyskalkyli. Vissa har lättare problem, medan andra har så stora problem att de inte kan avgöra om 57 är större än 54 eller räkna den växel som de får tillbaka i en butik. Man bedömer att sex procent av befolkningen har svårt med siffror, och att dyskalkyli förekommer i lika stor utsträckning hos båda könen. Dyslexi och dyskalkyli är två olika fenomen, men det finns vissa kopplingar mellan dem. Man räknar med att var sjunde person med dyslexi även har dyskalkyli. Lärare har gjort erfarenheten att personer med dyskalkyli förstår matematik bäst, om den är konkret. Det är till exempel lättare för en person med dyskalkyli att förstå negativa tal, om de presenteras som minusgrader på en termometer. Dyskalkyli är ett relativt nytt område för forskarna. Hjärnskanningar av personer med dyskalkyli börjar ge resultat, så forskarna räknar med att kunna ringa in de delar av hjärnan som vi använder, när vi räknar.