Hur har engelska blivit ett världsspråk?

Att engelska i dag är världens mest utbredda språk hänger nära samman med etableringen och utbredningen av det brittiska kolonialstyret. Omkring år 1600 talades språket bara i England och sydöstra Skottland, och endast cirka sju miljoner människor var engelsktalande. Från början av 1600-talet började man i England dock intressera sig för handel och kolonisering, och i takt med att engelsmännen utvandrade och etablerade kolonier i avlägsna världsdelar blev även deras språk utbrett över stora delar av världen.

Brittiska soldater på slagfält
© Shutterstock

Att engelska i dag är världens mest utbredda språk hänger nära samman med etableringen och utbredningen av det brittiska kolonialstyret. Omkring år 1600 talades språket bara i England och sydöstra Skottland, och endast cirka sju miljoner människor var engelsktalande. Från början av 1600-talet började man i England dock intressera sig för handel och kolonisering, och i takt med att engelsmännen utvandrade och etablerade kolonier i avlägsna världsdelar blev även deras språk utbrett över stora delar av världen. Då det brittiska imperiet befann sig på sin höjdpunkt i början av 1920-talet omfattade det cirka en fjärdedel av jordens landmassa och befolkning. Förutom Storbritannien ingick bland annat nuvarande Kanada, Australien, Pakistan, Indien, flera asiatiska småstater som Ceylon och Singapore samt stora delar av Afrika. Även i dag finns det engelsktalande samhällen över hela världen, och engelska är huvudspråket i bland annat Irland, USA, Nya Zeeland, Kanada och Australien.