Hottentot

Varifrån kommer ordet hottentot?

Hottentotter var ursprungligen en beteckning för den befolkningsgrupp som levde i södra Afrika i området kring Godahoppsudden och i Namibia.

Holländska nybyggare var de första som började använda ordet hottentott under 1600-talet. Termen hänvisade till det speciella sätt som folket talade på när de utstötte höga klickljud – det lät som ”hot” och ”tot”. Senare kom det holländska ordet också att användas om personer som stammar.

Men det ursprungliga afrikanska folket hette i verkligheten Koikhoi och utgjordes av herdar som var fast bosatta eller nomader.

Hottentot är nedsättande

Oavsett historiken anses namnet nu för tiden som nedsättande.

När invandrarna intog marken runt Godahoppsudden berövades khoikhoi-folket sina betesmarker, de dödades eller gjordes till slavar, och efter några generationer försvann de helt från sina hemländer.

Apartheidregimen i Sydafrika erkände inte khoikhoi som ett folk, men efter att apartheid upphörde under 1990-talet har den historiska identiteten hos speciellt nama – den största gruppen av khoikhoi-ättlingarna – erkänts och förstärkts.