Från vilken källa kommer de indoeuropeiska språken?

De språk som talas i Indien och Iran tillhör samma familj som många europeiska språk. Hur hänger det ihop?

Vägskylt för språk
© Shutterstock

För några hundra år sedan fann språkforskarna att det finns vissa likheter mellan latin, grekiska, sanskrit och persiska – de äldsta språk som man då kände till. De innehåller flera gemensamma ord, och de har även många likheter grammatiskt. Det ledde till teorin om ett ursprungligt, gemensamt indoeuropeiskt språk. Trots att det saknas källor anser språkforskarna att språket uppstod för cirka 6000 år sedan på de ryska stäpperna vid floden Volga. Där fanns en högt utvecklad kultur, från vilken människor efter hand spred sig. De reste dels till norra Indien, dels till Europa, och språket tog de med sig. Därför är indiska och de flesta europeiska språk släkt med varandra, även om de är uppdelade i många språkstammar. Genom att ”räkna baklänges” på orden har språkforskarna till och med lyckats rekonstruera hur det ursprungliga språket var uppbyggt. Den indoeuropeiska språkfamiljen omfattar i dag cirka 150 språk, som talas av tre miljarder människor, hälften av jordens befolkning.