Varifrån kommer bokstävernas ordningsföljd?

Varför ser alfabetet egentligen ut som det gör? Varför kommer bokstäverna just i den ordning som vi känner?

Egyptiska skrivtecken på kalksten - föregångare till alfabetet

Bokstavsordningen är en kvarleva från antiken

Bokstavsordningen är i stora drag en rest från den tid då bokstäverna även användes som siffror. Bokstävernas ordningsföljd kan mycket väl hänga ihop med astronomi och astrologi. Orsaken till att ordningsföljden blivit som den är känner man inte exakt, men kanske var det ett sätt att minnas astrologiska namn och begrepp på.

Läs mer om vem som uppfann alfabetet.

År 1948 hittade man i Syrien en lertavla från 1200-1400 f Kr på vilken en skrivare har ristat in sin tids alfabet med kilskrift. Det inleds med ljuden a, b och g. Den ordningsföljden hos bokstäverna har sedan följt med till det grekiska alfabetet som börjar med alfa, beta, gamma. Just alfa och beta har gett alfabetet dess namn, och dessa båda bokstäver har vi behållit som de första i vårt moderna alfabet.

Bokstäver användes som bilder

Bokstäverna tillkom ursprungligen som egyptiska och babyloniska bilder av djur och föremål, vars namn började med de ljud som tecknen kom att stå för. Semiter och fenicier förenklade dessa tecken och skapade nya, medan greker och romare gav bokstäverna den form som vi känner idag.

Sedan 800-talet har alla västerländska språk övertagit den gamla ordningsföljden och lagt till nya bokstäver – i Sverige å, ä och ö. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar bland annat för att samordna ordningsföljden av bokstäver och andra tecken på olika språk.