Shutterstock

Bröd och gröt har ändrat vårt språk

Övergången till bondekulturens mjölbaserade kost för 10 000 år sedan hörs i våra språk än i dag. Dieten förändrade inte bara vår fysiska uppenbarelse, utan även våra ljud.

Jordbruksrevolutionen för cirka 10 000 år sedan har satt sin tydliga prägel på nutidens språk. Det visar forskning från Universität Zürich i Schweiz.

Bondekosten är nämligen den direkta orsaken till att vi använder ord med bokstäverna "f" och "v". Bakgrunden är att bondekosten under generationer har förändrat oss rent fysiskt.

Bondekost gav oss överbett

När vår huvudmeny började bestå av bröd och gröt lagad på mjöl var det inte längre nödvändigt att vår underkäke växte sig särskilt stark, och därför har vi i dag kvar det överbett som alla barn föds med.

I de få kulturer som har bevarat sin livsstil som jägare och samlare försvinner överbettet gradvis med åldern eftersom underkäken växer framåt så att de främsta tänderna i över- och underkäken till slut kommer att sitta mot varandra.

Till vänster: Tanduppsättning från jägare-samlare. Till höger: Tanduppsättning från bondekulturen.
Mjuk kost i bondesamhället har inneburit att vi behåller vårt överbett under hela livet. Det gör det lättare att uttala bokstäverna "v" och "f".

© SHUTTERSTOCK

Nya ljud var tecken på status

Bokstäverna "f" och "v" är så kallade labiodentala konsonanter, som är lättare att uttala med överbett. Faktum är att det är 29 procent lättare, enligt datormodeller som de schweiziska forskarna har utvecklat.

Dessutom visade deras undersökningar att det i samhällen som grundats på jordbrukskultur finns fyra gånger så många labiodentala konsonanter i språket som det finns i språken hos nutidens jägare och samlare.

Kartläggning av språkens släktskap visade dessutom att de nya ljuden blivit vanliga på cirka 8000 år.

Forskarna anser att utvecklingen kanske främjats av att det har varit ett tecken på status att använda de nya ljuden.