Vem uppfann fotboll?

Var någonstans i världen började man spela fotboll och vem lade fast reglerna?

London football 1887

Världens populäraste idrott har mycke gamla anor. Kineserna sparkade hårfyllda bollar för mer än 2000 år sedan.

Även de antika grekerna spelade boll – vilket även romarna gjorde. En teori är att det var just de romerska legionärerna som spred spelet till övriga Europa.

På Mexikos halvö Yucatán spelade mayafolket också ett slags fotboll med en hård gummiboll. Bollen skulle igenom en stenring högt uppe på planens långsida och spelarna fick bara använda sig av ben, höfter och armbågar. Spelet hade en religiös prägel och var mycket hårt – förlorarna riskerade att få betala med livet.

Engelsmännen spelade fotboll redan på 1100-talet. Då gick emellertid spelet bara ut på att få bollen till nästa by. Reglerna för den moderna fotbollen lades fast först efter det att engelsmännen hade grundat sin Football Association år 1863. Den följdes av motsvarande förbund i Skottland, Irland och Wales.

De fyra förbunden bildade 1886 gemensamt The International Football Association Board i syfte att komma överens om spelets regler – inklusive den att man bara fick vidröra bollen med fötterna, kroppen och huvudet. En rivaliserande grupp, The Rugby Union, insisterade emellertid på att det även skulle vara tillåtet att kasta bollen med händerna. Deras variant blev mycket populär i USA, där man från 1876 utveck-lade rugbyn till amerikansk fotboll.