Varför springer man nästan alltid i vänstervarv?

Löpning, speedway, trav och mycket annat går oftast i vänstervarv. Av vilken anledning?

Stadium Runners

Av olika orsaker känns det bäst för oss människor att gå till vänster.

Till exempel visar flera undersökningar att vi stannar längre och köper mer i affärer, när vi går moturs. De flesta affärer är följaktligen inrättade därefter.

Man vet inte exakt, varför det är så. Om man tittar på löpning, kan förklaringen vara att det normalt starkare högerbenet kommer att springa den längre distansen. Studerar man löpare, som tar sin dagliga runda i terrängen, finner man att de flesta gör det i vänster varv.

En annan teori ser det ur åskådarens syn-vinkel. Kanske vill man se löparen eller hästen komma från vänster mot höger på upplopps-sidan, på samma sätt som man i vår del av -världen läser från vänster till höger. Denna teori underbyggs av att antikens greker bytte läs- och löpriktning ungefär samtidigt runt år 500 f Kr. Traditionen övertogs senare av romarna.