Football kick

Varför skruvas bollar?

Inom många sportgrenar kan man uppleva att en boll ändrar riktning i luften. Vilka krafter är det som påverkar bollen?

1 september 2009

Det är tre viktiga krafter som påverkar en skruvad boll. För det första är det tyngden, som drar bollen nedåt, och för det andra är det luftmotståndet, som verkar mot bollens rörelseriktning. Slutligen är det magnuskraften, som har huvudansvaret för hur skruvade bollar uppträder. Den är uppkallad efter ett banbrytande arbete från år 1852 av den tyske fysikern Gustav Magnus.

En boll får skruv eller spinn genom att man träffar den på sidan med till exempel fotbollsskon eller en bordtennisracket. Har bollen träffats på höger sida, roterar den moturs (sett uppifrån) och går på grund av magnuskraften i en kurva åt vänster.

Effekten förklaras av Bernoullis lag, som säger att en luftström i snabb rörelse över en yta har ett mindre tryck än en luftström som rör sig långsamt. På höger sida av bollen går rotationen och strömmen från luftmotståndet i var sin riktning och sänker därför luftens hastighet. På vänster sida kommer de däremot att gå i samma riktning och öka luftens hastighet. Därmed minskar trycket på vänster sida av bollen, varför den dras mot vänster.

Nu är det långt ifrån alltid som bollen har sidoskruv, men magnuskraften påverkar den på samma sätt. Till exempel kommer en bordtennisboll som träffas på undersidan att tryckas uppåt och hålla sig längre i luften.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: