Varför får man blodsmak i munnen?

När man anstränger sig våldsamt, får man ibland en metallisk smak av blod i munnen – utan att man kan se något blod. Varifrån kommer smaken?

blodsmak i munnen

Många som idrottar känner till det.

När målsnöret närmar sig, lägger man på ett extra kol och ger allt under den sista kilometern. Det gäller ju att komma i mål snabbare än förra gången. Just som löparen pressar sig själv allra hårdast är den där, den metalliska smaken av blod i munnen.

Orsaken till fenomenet finns i lungorna. Lungorna är enkelt uttryckt uppbyggda kring ett huvudluftrör, som liksom ett träd förgrenar sig ned i lungorna och ut i många och mindre luftrör.

I ändarna av alla de små luftrören sitter små säckar, eller luftblåsor, som kallas för alveoler. Den mänskliga lungan innehåller omkring 300 miljoner alveoler, som alla är omgivna av ett mycket fint nätverk av små blodkärl.

Alveolerna är åtskilda från de fina blodkärlen av ett membran, som inte är mer än 0,2 mikrometer tjockt, och det är genom denna barriär som det syre man andas in skall finna väg ut i blodbanan.

Alveolernas väggar är emellertid så fina och tunna att de vid hög belastning faktiskt kan gå sönder. Vid mycket kraftig träning pumpas blodet med stor kraft runt i kroppens alla blodkärl, och trycket i de små fina blodkärlen runt alveolerna blir särskilt stort på grund av deras blygsamma diameter.

Detta kan i vissa fall betyda att alveolväggen – som är tunnare än ett skrivpapper – brister, och därmed händer det att en förhållandevis liten mängd blod sipprar ut i lungorna.

Det rör sig om försvinnande små mängder, men det är tillräckligt för att ge smak av blod i munnen. Det är kanske också en signal om att minska tempot litet.