Hur högt flyger en backhoppare?

Hur högt upp kommer en backhoppare, och hur kan de flyga så långt?

Backhoppare som hoppar
© Shutterstock

Även om det kanske inte ser så ut på TV-bilder, svävar en backhoppare vanligtvis bara fem–åtta meter över backen. På en 90-metersbacke – det vill säga en backe som planar ut efter 90 meter – är farten vid avstampet omkring 90 kilometer i timmen. Denna hastighet varierar mycket lite mellan olika hoppare. Den långa glidflykten uppnår man genom en kombination av hopparens fysik, dräktens design och rätt hoppteknik. Den optimale hopparen är lång och bred, men mycket lätt. Dessa motstridiga ideal har för övrigt gjort att ätstörningar är utbredda bland backhoppare. Dräkten fungerar som ett slags fallskärm, som tillsammans med rätt kroppshållning ger hopparen längsta möjliga glidflykt. Ibland ser man att hoppare flyger ”för långt”, så att han kommer ut på den flacka biten. Det motsvarar att falla de fem–åtta meter, som han befinner sig ovanför backen. Hoppjuryn kan reglera hur långa hoppen skall vara genom att ändra den plats från vilken hopparna startar.