Ett frisparksmål kräver ofta att bollen ändrar riktning med hjälp av Magnuseffekten.

© Shutterstock

Hur ändrar en skruvad boll riktning i luften?

Några av de snyggaste målen i fotboll görs när bollen ändrar sin bana i luften, men hur går det till?

När en fotbollsspelare skickar bollen runt en mur av motståndare och in i mål är det den så kallade Magnuseffekten som skruvar bollen.

För att utnyttja Magnuseffekten måste bollen skickas iväg med en rotation runt sin egen axel.

Det får den genom att den träffas lite på sidan. Bollen pressar sig genom luften när den rör sig i sin bana.

Luftströmmen kommer att röra sig på olika sätt över bollens yta, eftersom rotationen på den ena sidan rör sig mot luften och bromsar dennas passage, samtidigt som rotationen vrider bollen i luftens riktning på den andra sidan.

På den sida som rör sig i luftens riktning smyger luften sig in till bollens yta, vilket avböjer luft ström men en aning så att det uppstår ett lågt tryck på den ena sidan och ett högt tryck på den andra. För att utjämna trycket ändrar bollen riktning.

Missiler och kulor utnyttjar samma effekt

Magnuseffekten ligger också bakom skruvningen i andra sporter som golf och bordtennis, men den spelar även en viktig roll för skjutvapen och missilsystem.

En kula som avfyras från ett högerräfflat gevärslopp drar sig en aning åt vänster eftersom dess spinn också avböjer luften ver ti kalt på sin oundvikliga väg mot marken.

En boll som roterar runt sin egen axel interagerar på olika sätt med luften på de båda sidorna.

Det skapar Magnuseffekten som blir tydlig exempelvis under en fotbollsmatch.