STATS camera

Fotboll: Hur mäter man spelarnas löparbete?

Fotboll på TV åtföljs ofta av information om hur långt de olika spelarna har sprungit, och hur många målgivande passningar de har gjort. Men hur får man fram denna statistik?

Upp till 16 kameror är uppställda längs sidorna på moderna fotbollsplaner och har uteslutande till uppgift att följa spelarnas rörelser på banan. Sekund för sekund tilldelas spelarna en uppsättning 3D-koordinater, och deras position beskrivs med andra ord med x-, y- och z-koordinater.

Då kamerorna levererar 25 bilder i sekunden, kan systemet mycket exakt mäta varje rörelse på banan.

Bollen och domaren följs också, och med hjälp av datorer omvandlas mätningarna till data om bland annat hur långt den enskilde spelaren springer, men systemet kan även visa bollens hastighet.

Inspirerat av robotspårning

Tekniken är delvis inspirerad av de system som används för att spåra robotar och är mycket exakt.

Tester visar att mätningarna är behäftade med högst 2–3 procents fel. Systemet presenterades för första gången för allmänheten under EM 2008 men hade året dessförinnan testats under bland annat Champions League.

En utespelare springer i typiska fall 10 km

Mätningarna visar att en utespelare ofta förflyttar sig 10 kilometer under en toppmatch. I genomsnitt sprintar spelarna 800–1200 meter under en match men är bara i verklig besittning av bollen under en total sträcka av 200 meter.

1. Upp till 16 kameror filmar banan och spelarna ur varsin bestämda vinkel. Kamerorna levererar 25 bilder i sekunden.

2. En dator jämför bilderna från flera kameror och tilldelar varje spelare x-, y- och z-koordinater.

3. Genom att sekund för sekund följa varje enskild spelare kan datorn beräkna hur långt han eller hon har rört sig.

4. Även bollens rörelser följs och mäts, och systemet kan på så sätt tala om till exempel hur lång en målspark var.