Den perfekta dansen

Engelska forskare visar hur den perfekta dansen ser ut.

© Shutterstock

Så ser den perfekta dansen ut

Kvinnor ska skaka på höfterna och män ska titta uppåt. Engelska forskare har tagit fram en vetenskaplig modell för hur den perfekta dansen ser ut.

Rör på höfterna och gör asymmetriska rörelser med armar och höfter.

Ungefär så lyder receptet på hur kvinnor ska dansa – i alla fall om de vill dansa bra.

Forskare från Northumbria University i England ligger bakom ett forskningsprojekt som har publicerats i den erkända tidskriften Nature.

Studien belyser hur en kvinnas perfekta dans ser ut – och hur kvinnor helst inte ska dansa.

Dansande avatarer

I studien ombads 39 kvinnor att dansa till ett rytmiskt trumbeat. Deras rörelser registrerades av sensorer och de fick var sin avatar som dansade som de själva.

Efter det fick 57 män och 143 kvinnor recensera de 39 dansande avatarerna.

Utifrån responsen kunde forskarna rekonstruera den perfekta dansen och den ser ut så här:

Utifrån resultaten kunde forskarna även konstatera hur kvinnor absolut inte bör dansa:

2010 genomförde samma universitet en studie för att hitta den perfekta mansdansen. Den ser lite annorlunda ut än den kvinnliga motsvarigheten:

De tog också reda på hur män aldrig får inta ett dansgolv: