Rymmer astrologin någon sanning?

Astrologin förknippar olika karaktärsdrag med vissa stjärntecken. Finns det någon vetenskaplig substans i detta?

Forskarna har inte kunnat hitta några som helst bevis för ett samband mellan stjärntecken och personlighetstyp. Senast har man gjort en stor dansk-tysk undersökning, i vilken ett team av psykologer studerade data från över 15000 personer för att se om det fanns något samband mellan födelsemånad och personlighetsdrag. Forskarna hade tillgång till två databaser, som bland annat innehöll personlighetsprofiler och uppgifter om intelligenskvot och tidpunkt för födelsen. Även för forskarna var svaret överraskande entydigt: de hittade överhuvudtaget inget statistiskt signifikant samband mellan tiden för födelsen och karaktärsdrag. År 2003 kom en australisk forskare och tidigare astrolog, Geoffrey Dean, fram till en liknande slutsats i en undersökning. Den omfattade 2000 personer, som var födda inom loppet av ett par minuter. Under flera decennier följde Dean gruppen och undersökte över 100 olika faktorer, däribland intelligens, civilstånd och temperament, men hittade inte något som stämde överens.