Shutterstock

Vilken religion är äldst?

Vet man vilken av de stora religionerna som kom först?

Det är omöjligt att säga exakt vilken religion som är äldst. Flera religioner har sitt ursprung i naturreligioner, och tidigare former av gudadyrkan och deras ursprung har gått förlorat. Ser man till skriftliga källor räknas hinduismen ofta som den äldsta av dagens religioner. De tidigaste hinduiska skrifterna är de fyra vedaböckerna, där vissa delar är nedtecknade omkring 1500 f Kr. Vissa menar att judendomen är äldre med rötter tillbaka till Abrahams tid omkring 1800 f Kr. Den första nedtecknade utgåvan av Toran, judendomens heliga bok, är daterad till cirka 1400 f Kr.