Vilken buddha ärvärldens största?

Varför byggs många Buddhafigurer så stora, och vilken är den allra största?

Buddhastaty på brun bakgrund
© Shutterstock

Världens största Buddhafigur är 416 meter lång och 68 meter hög. Den blev färdig i oktober 2004 och ligger längs en flod vid kullarna utanför staden Yiyang i den sydöstra kinesiska provinsen Jiangxi. Traditionen med att bygga enorma Buddhastatyer kommer troligen från hellenismen, som var en blandning av grekisk kultur och mellanöstern-kultur, som bredde ut sig från Grekland till Asien efter Alexander den stores fälttåg på 300-talet före Kristus. Hellenerna reste gärna jättelika statyer, och buddhisterna tog idén till sig som ett sätt att skapa samlingspunkter och uttrycka sin tro. Bortsett från islam har det i alla religioner funnits en tendens att skapa bilder av och tillbe sin gudom. Inom buddhismen började det dock ett par hundra år efter den ursprunglige buddhans, Siddhartas, död, antagligen eftersom han varken betraktade sig som en gud eller en religionsstiftare utan snarare som en andlig och moralisk vägledare för människor runt sig.