Vilka var författarna bakom bibeln?

Vet man vilka Markus, Lukas och de andra evangelisterna var?

Gammal bibel med svärd framför
© Shutterstock

Det står faktiskt inte bara en enda författare bakom de bibliska texterna, men man kan bara sätta namn på några få bidragsgivare. Bibelns mycket olika texter kan heller inte uppfattas som ett sammanhängande litterärt verk, vilket den långa tillkomsttiden är ett bevis för. Texterna har nedtecknats under en tidsrymd, som sträcker sig från omkring 600 f Kr till år 200 e Kr. Det står med andra ord flera generationer av författare bakom de bibliska texterna, och deras identitet förlorar sig i de flesta fall i en fjärran forntid. En av de få som med säkerhet kan identifieras är Paulus. Att däremot uppfatta Moses som författare till Moseböckerna eller Matteus, Markus, Lukas och Johannes som författare till evangelierna är inte meningsfullt. Namnen syftar på blott tänkta författare eller kanske rent av mytologiska väsen. Vem som i verkligheten till att börja med har skrivit texterna har vi nästan ingen aning om. Däremot är det säkert att de flesta texter först existerat som en muntlig tradition, som först med tiden fått ett skriftligt uttryck. Författarna har utan tvivel varit högt utbildade religiösa specialister och historiker, som formulerat samtida religiösa föreställningar. Texterna har inte från början redigerats ihop utan med tiden valts ut. Men inte utan debatt. Bibelns redaktionshistoria avspeglar den politiska och historiska utvecklingen i Främre Orienten, Mellanöstern och Sydeuropa. Det har skett en sortering, så att just de texter som motsvarat redaktörernas – förmodligen de religiösa makthavarnas – uppfattning har tagits med. För kristna – och till viss del muslimer – är hela Bibeln viktig, medan judarna avvisar den del som av de kristna kallas Nya Testamentet. Bibeln är därför inte samma bok för t ex judar och kristna, och de texter man har gemensamma tolkas helt olika.