Shutterstock
De sju dödssynderna - girighet

Vilka är de sju dödssynderna?

Lättja och girighet är två dödssynder som enligt katolsk teologi är ett medvetet brott mot Guds lag.

De sju dödssynderna

Redan omkring år 600 gjorde påven Gregor I den store en lista över dödssynder.

Listan förändrades senare och slutade med att omfatta de kända sju dödssynderna.

De sju dödssynderna är:

  • Högmod
  • Girighet
  • Njutningslystnad
  • Avund
  • Frosseri
  • Vrede
  • Lättja, i synnerhet andlig lättja

I traditionell katolsk teologi skiljer man mellan förlåtlig synd och dödssynd, där dödssynden är en människas uppror mot Gud – alltså en medveten överträdelse av hans lag.

Om inte dödssynden biktas och blir förlåten, leder den oundvikligen till själslig död och förtappelse.