Shutterstock
De sju dödssynderna - girighet

Vilka är de sju dödssynderna?

Idén om dödssynder sträcker sig tillbaka till år 600. Få en överblick över de sju dödssynderna och läs här om varför de kallades dödssynder.

De sju dödssynderna

Redan omkring år 600 gjorde påven Gregor I den store en lista över dödssynder.

Listan förändrades senare och slutade med att omfatta de kända sju dödssynderna.

De sju dödssynderna är:

  • Högmod
  • Girighet
  • Njutningslystnad
  • Avund
  • Frosseri
  • Vrede
  • Lättja, i synnerhet andlig lättja

I traditionell katolsk teologi skiljer man mellan förlåtlig synd och dödssynd, där dödssynden är en människas uppror mot Gud – alltså en medveten överträdelse av hans lag.

Om inte dödssynden biktas och blir förlåten, leder den oundvikligen till själslig död och förtappelse.