Varför råder det bildförbud inom judendomen och islam?

Varifrån kommer bildförbuden bland judar och muslimer, och hur gammalt är det?

Statyer av Davidsstjärnan, det kristna korset och islams halvmåne
© Shutterstock

Både i judendomen och islam finns det varningar och förbud mot bilder i gamla skrifter. Det äldsta av de båda förbuden är det judiska, som finns i Andra Mosebok 20:4: ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden”. Moseböckerna har sammanställts mellan 200 f Kr och 300 e Kr. I Koranen, som är skriven på 600-talet e Kr, lyder det: ” Och gör inte Gud till föremål för jämförelser! Gud vet allt, men ni har ingen verklig kunskap.” Båda förbuden är ett värn mot flergudadyrkan, som fanns både i Arabien och i det gamla Israel. Det var till exempel den frestelse som israeliterna föll för då de skapade guldkalven. En avbild av Gud uppfattades dessutom som ett olämpligt försök att göra honom närvarande och beroende av människors önskningar. Slutligen kunde det få vissa att tillbedja bilderna eller konstnären och inte Gud. Det judiska förbudet mot gudabilder utvecklades sedan till en motvilja mot alla bilder, men förbudet upprätthålls sällan i dag. Det gör det däremot i islam, speciellt vad gäller statyer och skulpturer. Å andra sidan är nonfigurativ konst väldigt vanlig i den muslimska världen.