Photo by Pascal Debrunner on Unsplash
Griskött

Varför äter judar och muslimer inte fläskkött?

Om det finns en sak som muslimer och judar kan enas om, så är det att griskött inte lämpar sig att stoppa i munnen.

Judar och muslimer tycker att griskött är grisigt

Judarnas förbud mot att äta griskött finns i Gamla testamentets tredje och femte Mosebok. Det är många hundra år äldre än det motsvarande förbudet i Koranen, men inte desto mindre menar man att det är samma förhållanden som ligger bakom förbuden.

Grisen har på många ställen föraktats, för att den vältrar sig i smuts och äter ex-krementer, och i Moseböckerna betraktas grisen som oren för att den inte idisslar, det vill säga inte lever av gräs.

Judarna åt inte griskött i protest mot en gammal religion

I Kanaan, väster om Jordanfloden, hade man emellertid ätit gris långt innan israeliterna gjorde sig gällande. Man har till exempel funnit 5?000 år gamla grisben i utgrävningarna, och en del av dem tyder på att grisen har använts som offerdjur och alltså varit helig.

Protester mot den gamla kanaaneiska religionen kan ha varit en av anledningar till att de judiska religiösa lagstiftarna tog så kraftigt avstånd från grisen.

Kött gav människan en evolutionär fördel

Även om judar och muslimer inte äter griskött i dag, så ska de vara glada för att deras förfäder hade en bredare smak. Forskarna anser att kött gav människan en evolutionär fördel.