Varför är Mekka bönecentrum?

Varför vänder sig muslimer mot Mekka vid bönen, och hur hittar de rätt riktning?

Kaba i Mekka
© Shutterstock

Jordens över en miljard muslimer vänder sig fem gånger per dag mot Mekka i Saudi-Arabien, när de ber. Det beror på att Islams viktigaste helgedom, den kubformade byggnaden Kaaba, ligger mitt på gårdsplanen till den stora moskén i Mekka. Mekka är emellertid inte islams ursprungliga böneriktning. När Muhammed, som föddes i Mekka, år 610 började få uppenbarelser, valde han Jerusalem som böneriktning, eftersom han såg sig själv som den siste i en rad judisk-kristna profeter. Det avvisade representanter för dessa trosinriktningar emellertid både i Mekka och i Medina, som han hade utvandrat till. År 630 intog han Mekka, rensade Kaaban från avgudabilder och vände därefter böneriktningen mot Mekka. På samtliga moskéer som har byggts efter 630 anges böneriktningen, qibla, på en vägg. Befinner man sig långt ifrån en moské, kan man använda en qiblakompass eller en karta som tar hänsyn till planetens välvning.