Varför är 13 ett olyckstal?

Jag var nyligen på en fest, där värden var upprörd, eftersom vi på grund av återbud blev 13 till bordet. Varför är talet 13 olycksbådande?

Skrämmande skugga med talet tretton i bakgrunden
© Shutterstock

En förklaring på motviljan mot talet 13 hittar man i Nya Testamentet, där Jesus och hans lärjungar är 13 till bordet vid den sista nattvarden. Här berättas att Judas kommer att förråda Jesus. Talet 13 är alltså en för mycket vid bordet, och enligt folktron är det en varning om att en i sällskapet skall dö, innan året är slut Man kan invända dels att antalet lärjungar var 12 – men gruppen har alltid bestått av 13 – dels att det var två som dog efter den berömda nattvarden; Jesus och Judas, som ångrade sitt förräderi och hängde sig. I Paris fanns det rent av en grupp människor, ”quatorzes” (”fjortonde”), som levde på att öka gästantalet från 13 till 14. På andra håll har man löst situationen genom att låta en av gästerna äta i köket eller genom att invitera hunden till bords. Nummer 13 saknas även ofta som gatunummer och hotellrum. Det är emellertid inte alla folk som har ansett att talet 13 medför otur. Hos mayaindianerna trodde man på 13 himlar med var sin gud, och aztekernas kalender var uppdelad i perioder på 13 dagar.