Varför ändrar påsken datum?

Även om påskens datum varierar finns det ett system bakom.

crucifixion
© Creative Commons

Jesus dog under den judiska påskfesten, som ligger på ett fast datum och är judarnas största högtidsdag. Den kristna påsken har rötter i judarnas påskfest, men redan i den gamla kyrkan rådde oenighet om tidpunkten för påskfesten.

Påsk efter fullmåne

En del kristna församlingar firade påsken på ett bestämt datum, liksom judarna, men denna dag inföll sällan på en söndag, som är den dag som de flesta kristna vill fira som uppståndelsedagen.

Flertalet av de tidiga kristna valde därför den första söndagen efter påskfullmånen, alltså den första fullmånen efter vårdagjämningen.

Fastslogs 325 e.Kr.

Traditionen att lägga påskdagen på en söndag segrade i slutänden, då denna tidpunkt fastslogs på kyrkokonciliet i Nicaea 325 f Kr.

Tidpunkten för påsken skulle således komma att variera efter när det är fullmåne under veckorna efter vårdagjämningen. Påskdagen är första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Påskdagen kan tidigast firas den 22 mars och senast den 25 april.