Väger själen 21 g?

Jag har hört att kroppen blir exakt 21 gram lättare när man dör. Stämmer det?

Jag har hört att kroppen blir exakt 21 gram lättare när man dör. Stämmer det?

shutterstock & Getty Images

Under spiritismens storhetstid omkring år 1900 genomförde man en serie makabra försök, där en döende placerades på en specialvåg och vägdes före, under och efter döden.

Många av de forskare som utförde dessa experiment rapporterade att det i dödsögonblicket skedde en plötslig och oförklarlig viktminskning, i regel på 20–30 gram.

Det tog man som bevis för att själen i detta ögonblick lämnade kroppen. Viktminskningen kan även bero på utandning och förångning, och idag menar de flesta forskare att resultaten i högre grad avspeglar dåtidens hållning till själens existens än ett verkligt fenomen.