Vad är tungomålstal?

På TV har jag sett troende som ”talar med tungor”. Vad innebär det egentligen?

Öga som rullar runt
© Shutterstock

Överallt där tungomålstalande praktiseras, är det tätt knutet till religiösa ritualer. Tungomålstalandet uppstår, när människor i samband med de religiösa ritualerna uppnår en sorts trans, som får dem att utstöta märkliga ljud – de talar ”med tungor”. Fenomenet är känt sedan forntiden och förekommer i en rad olika kulturer än i dag. Studier har visat att tungomålstal överallt är likartat och i det närmaste indelat i takter – precis som musik. Ofta rör det sig om ljud, som den talande inte använder i sitt språk till vardags. Att tungomålstalande är knutet till religiösa ritualer innebär dock inte alltid att det är spontant eller okontrollerat. Nya medlemmar i pingströrelsen talar till exempel i regel inte med tungor, men när de har vant sig vid sin omgivning och funnit sig till rättai församlingen, kan de mycket väl börja göra det. Ofta får en person som är extra bra på att tala med tungor en särskild plats i församlingen. Därför förekommer det att vissa tungomålstalande människor låtsas att de talar med tungor i stället för att invänta att den riktiga transen infinner sig.