Jesu grav öppnad för första gången på över 450 år

Arkeologer har brutit förseglingen av Jesu grav i Jerusalem och hittat mycket mer av klippgrottan intakt än de vågade drömma om.

Jesus grav TOP

Kristendomens främste helgedom har haft besök av nördar.

En grupp arkeologer har avlägsnat en marmorplatta framför det som av kristna uppfattas som Jesu klippgrav.

Under plattan och ett tjockt lager av fyllnadsmaterial dök först ytterligare en marmorplatta med ett kors på upp – sannolikt från korstågstiden – och därefter grottans ursprungliga gravvård.

”Jag var helt lamslagen”, säger arkeologen Fredrik Hiebert, som följde utgrävningen i Jerusalem för National Geographic Society.

Graven står kvar

De flesta forskare räknade med att den ursprungliga gravgrottan hade gått förlorad i samband med Konstantin den stores uppförande av Gravkyrkan ovanpå graven på 300-talet.

Ingen visste dock med säkerhet, eftersom den marmoplatta som beseglade själva gravplatsen inte avlägsnats sedan 1555.

I samband med en restaurering av gravvården ovanpå själva graven fick experter från National Technical University of Athens lov att öppna graven i exakt 60 timmar.

Jesu grav ligger under en gravvård mitt i Gravkyrkan i Jerusalem.

Forskarna upptäckte inte enbart den ursprungliga graven, deras markradar kunde även avslöja att det faktiskt är grottans ursprungliga väggar som reser sig 1,8 meter inne i och under den lilla helgedomen.

Jakten på Jesus börjar

Graven är nu åter förseglad, och forskarna ska börja gå igen om mängder av data.

I bästa fall hittar de rester av inskriptioner, som vetenskapligt kan koppla ihop graven med en viss snickarson från Nasaret.