Har någon människa dött av voodoo?

I skräckfilmer ser man ofta människor dödas eller förvandlas till levande döda– zombies – med hjälp av voodoo, men fungerar detta i verkligheten?

Haiti är den plats som är mest känd för voodoo, vilket är en religion, vars utövare genom trans tar kontakt med gudavärlden. Det var västafrikanska slavar som tog religionen med sig från sitt hemland. I slutet av 1700-talet startade slavarna ett uppror på grund av den fruktansvärda behandling de utsattes för på Haiti. Från den här tiden härstammar de hemliga voodoosällskapen, vars medlemmar svor varandra trohet och straffade sina vita herrar med döden genom att förgifta deras mat. Det har funnit många fruktansvärda rykten och berättelser om voodoo, som vid närmare granskning visat sig vara osanna. Enligt rykten förlamas offren av ett gift, så att de kan begravas levande och sedan återuppväckas som viljelösa zombies. Det påstås även att olika sorters gift används i samband med allvarliga förbannelser, där man överfaller offret och gnider in lite av giftet i huden. Inget av detta har dock någonsin dokumenterats. Sannolikare är att en muntlig förbannelse är så skrämmande för människor, som tror på religionen, att de kan insjukna och dö av rädsla. De människor som i dag utsätts för voodooförbannelser är som regel personer, som har brutit mot voodoosällskapets oskrivna moraliska regler. Dessa regler går bland annat ut på att man inte får vara girig, man skall respektera sina medmänniskor och man får inte förolämpa någon av sällskapets medlemmar. Man får inte heller vara illojal mot sin familj eller sprida skvaller. Bryter man mot dessa regler, kan man drabbas av en förbannelse, som betyder att man blir utesluten ur gemenskapen. Detta medför ett slags social död, som kanske i några fall kan göra offret så uppskrämt och förtvivlat att han eller hon avlider.