Finns det flera olika biblar?

1 september 2009

Ja, det finns olika upplagor. Den kristna bibeln består av två delar, nämligen 27 kristna skrifter, som samlades på 200- och 300-talet och kallades Nya testamentet. De var skrivna på grekiska och slogs samman med den grekiska upplagan av judarnas bibel, som man kallade Gamla testamentet. Den tidiga Bibeln tog med några skrifter, apokryferna, som inte fanns med i judarnas bok. De placerades mellan Gamla och Nya testamentet. I början av 400-talet översattes denna bibel till latin av kyrkofadern Hieronymus, som emellertid översatte Gamla testamentet direkt från dess ursprungliga språk, hebreiska. Denna översättning, Vulgata, godkändes av kyrkan. När Martin Luther i samband med reformationen på 1520-talet översatte Vulgata till tyska, uteslöt han de judiska apokryferna, som han gav ut i ett häfte för sig. I några nyare, protestantiska Bibelutgåvor har de emellertid tagits med, och de har förblivit en del av den katolska och den ortodoxa kyrkans bibel. Kristna apokryfer, till exempel Thomasevangeliet och det nyfunna Judasevangeliet, har däremot aldrig funnits med. Dessutom avspeglar variationer i översättningarna helt naturligt olika tiders livs- och religionssyn.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: