Fanns Babels torn i verkligheten?

Jag har hört om Babels torn som skulle nå ända upp till himlen, men vad var det för ett torn och fanns det i verkligheten?

Målning av Babels torn
© Shutterstock

I Första Moseboken kapitel elva berättas att alla människor talade samma språk, när de slog sig ned i Sinear (Mesopotamien), där de började bygga en stad och ett torn som skulle nå ända upp till himlen. Det blev de dock inte färdiga med, för Gud satte käppar i hjulet, då han tyckte att människorna blivit övermodiga. Han spred ut dem över hela jorden och lät dem tala olika språk, så att de inte längre förstod varandra. Därför heter platsen Babel, som på hebreiska betyder förvirring. Detta ord har dock ingenting med namnet Babylon att göra – det sistnämnda är den grekiska versionen av det akkadiska ordet babili, som betyder ”gudarnas port”. Det torn som nämns i Första Moseboken är sannolikt en ziggurat – ett slags stegpyramid av bränt lertegel med ett tempel på toppen. I Mesopotamien (dagens Irak) finns spår av ziggurater från så långt tillbaka som 4000 f Kr. I Babylon fanns även en ziggurat vid namn Etemenanki. Tornet nämns första gången i en inskription från 680 f Kr, men det är betydligt äldre och kan mycket väl ha gett inspiration till historien om Babels torn.