Därför är ateister mer intelligenta än religiösa människor

Ett nytt forskningsprojekt tror sig ha hittat orsaken till att ateister är mer intelligenta än de personer som bekänner sig till en tro.

Religiösa människor reagerar mer instinktivt och reflekterar mindre över världen. Det är slutsatsen i ny forskning.

© Shutterstock

Ateister är mer intelligenta än religiösa människor och det beror på att ateisterna är bättre på att tygla sina instinkter och istället agera rationellt.

Det är slutsatsen i en studie som ett holländskt/brittiskt forskarteam står bakom.

Gud gör dig i genomsnitt dummare

Bakgrunden för deras forskningsprojekt är forskning från 2013 som påvisar ett klart samband mellan ateism och högre intelligens.

Då jämförde ett forskarteam resultaten från 63 olika forskningsprojekt om sambandet mellan religion och intelligens.

Slutsatsen var och är tydlig: Troende människor är i genomsnitt mindre intelligenta än icketroende.

Det är det sambandet som forskarna nu anser sig ha hittat orsaken till.

Religion är en grundläggande instinkt

Det holländska/brittiska forskarteamet baserar sin forskning på den så kallade Savann-IQ-principen: Att vi fysiologisk fortfarande påminner om de första människor som levde på savannen och att våra instinkter därför också är desamma.

Forskarna påpekar att tro och religiöst beteende kan jämställas med människans andra basala instinkter som samtliga förstärks av exempelvis stress och varningssignaler.

Förmågan att kunna åsidosätta instinkter och agera rationellt är däremot egenskaper som definierar högre intelligens.

Forskarna betonar dock att det handlar om en genomsnittlig tendens.

Det innebär att även om religiösa människor i genomsnitt är mindre intelligenta än icketroende så finns det fortfarande gott om mycket begåvade troende och massvis med mindre smarta ateister.