Är Jesus en historisk person?

© Public Domain

I förhållande till vad historikerna normalt har av källmaterial om personer som levde för 2000 år sedan är Jesus existens relativt väldokumenterad.

I flera förhållandevis oberoende källor finns en person kallad Kristus.

De viktigaste källorna till Jesu liv är de fyra evangelierna, som finns i Nya testamentet. Vi vet inte med säkerhet hur gamla evangelierna är, men man uppskattar att de skrevs mellan 60 och 90 efter Jesu födelse.

Bibelforskare anser att Markusevangeliet är det äldsta, och Matteus och Lukas har uppenbarligen känt till och använt sig av Markus framställning. Johannesevangeliet är dock väsentligt annorlunda, och de olika evangelierna styrker tron på att Jesus har existerat.

Utöver evangelierna är Paulus Korintierbrev viktiga källor till Jesu liv. Breven är skrivna 10–20 år efter Jesu död.

Jesus är känd från judiska och romerska skrifter

Den judiske militären och historieskrivaren Josefus (37–100 e Kr ) nämner mycket kortfattat Jesus, och judiska skriftlärde, de så kallade rabbinerna, omtalar även de Jesus sporadiskt.

Jesus sades vara en oäkta son till Maria och en romersk soldat, och det berättas att Jesus hängdes på påskafton.

Den romerske historikern Suetonius (70–130 e Kr) skriver om Jesus att kejsar Claudius drev ut judarna från Rom på grund av ”en viss Chrestus”.

Även den romerske historikern Tacitus nämner Jesus. Tacitus säger att kejsar Nero år 64 gav de kristna skulden för Roms brand, och att de kristna hade namn efter Kristus.