Shutterstock

Nej! Jorden är inte platt

Jorden är platt som en pannkaka, månlandningarna ägde aldrig rum och World Trade Center sprängdes i luften. Konspirationsteorierna är många och fantasifulla – men vetenskapen krossar alla deras argument.

Redan på 300-talet före Kristus förklarade filosofen Aristoteles att jorden är rund eftersom han hade lagt märke till att stjärnhimlen ändrar utseende när vårt avstånd till ekvatorn förändras.

I dag, 2 300 år senare, finns det dock flera grupper av skeptiker som tror att jorden är en platt skiva och att bilder av vår runda jord är manipulerade.

Teorier om en platt jord har förekommit vid flera tillfällen, men dagens förespråkare för plattheten refererar framför allt till boken Zetetic Astronomy. Earth Not a Globe! från år 1865.

Platt jord omgiven av is

I den lägger författaren Samuel Rowbotham fram en teori som motsäger den månghundraåriga vetenskapen om den runda jorden.

Hans anhängare anser bland annat att Antarktis inte omges av vatten utan av en 50 meter hög isbarriär runt jordskivans kant.

SOLEN OCH MÅNEN RÖR SIG I CIRKLAR

Solen och månen rör sig i fasta vågräta, cirkulära banor över jorden. De växlar mellan tre banor beroende på årstiden, så solen står högt på himlen på sommaren och lågt på vintern.

ANTARKTIS ÄR EN MUR AV IS

Antarktis är en 50 meter hög isbarriär runt jorden. Ingen har varit på andra sidan muren, eftersom klimatet är för kallt – och annars skulle myndigheterna stoppa nyfikna innan de tar sig dit.

GRAVITATIONEN ÄR EN UPPÅTRÖRELSE

Gravitationen existerar inte. Föremål pressas i stället ner mot jordens yta för att den platta jorden ständigt accelereras uppåt av mörk energi eller en okänd universal accelerator.

Gravitationen är ett påhitt

Gravitationen finns inte heller. I stället hålls vi kvar på jorden av en accelererande kraft som för skivan uppåt. Trycket från accelerationen skapar ett flytande lager under jorden och håller ihop de tektoniska lagren.

År 1956 grundades International Flat Earth Research Society. Den senaste versionen av rörelsen startade år 2004 då det mest kända internetforumet för anhängarna, Flat Earth Society, skapades.

Gruppen arbetar med att avslöja myndigheters falska påståenden om att jorden är rund.

© henning dalhoff/NOAA/Alan Dyer/Visuals Unlimited/Science Photo Library/shutterstock

Fakta visar att jorden är rund

Konspirationsteoretiker avfärdar bilder av planeten från rymden som ett bevis för att jorden är rund, men även utan dem finns det gott om fysiska bevis för att vår planet i princip är klotrund.

© henning dalhoff/NOAA/Alan Dyer/Visuals Unlimited/Science Photo Library/shutterstock

FÖRMÖRKELSER HAR RUND SKUGGA

En månförmörkelse inträffar när jorden står mellan solen och månen och kastar sin skugga på månen – en omöjlighet med en platt jord. Dessutom är jordens skugga på månen tydligt välvd, och den enda form som alltid kastar en rund skugga oavsett vinkel är ett klot.

© henning dalhoff/NOAA/Alan Dyer/Visuals Unlimited/Science Photo Library/shutterstock

ANTARKTIS ÄR EN KONTINENT

Ett stort antal faktauppgifter pekar på att Antarktis är en kontinent: Vid flera tillfällen har forskare seglat runt Antarktis, åtskilliga bilder har tagits av kontinenten från flygplan och talrika expeditioner till fastlandet visar att Antarktis inte är någon 50 meter hög mur av is.

©

JORDEN BLOCKERAR STJÄRNOR

Samma stjärnor syns inte från alla delar av jorden. Det är ett fenomen som bara kan förklaras med att jorden är rund och att krökningen gör att vi inte kan se vissa delar av himlen. Om jorden vore en platt skiva skulle samma stjärnor synas oavsett varifrån himlen betraktades.