När började vi använda pengar?

När började vi använda mynt och sedlar för betalning, och vem uppfann dem?

© Photo by Steve Johnson on Unsplash

I tidiga samhällen och kulturer använde man naturprodukter som boskap, fjädrar och pärlor som betalningsmedel, men någon gång under 1000-talet f Kr började man längs östra Medelhavet använda metaller som pengar. De första egentliga mynten i vår kulturkrets präglades i Efesos och Sardes i Mindre Asien runt 650–625 f Kr. Medan man tidigare varit tvungen att grundligt kontrollera metallbitarna inför varje affär, var deras vikt och lödighet nu officiellt garanterad av utgivaren med hjälp av myntets prägling. De första mynten var tillverkade av naturligt förekommande legeringar av guld och silver, så kallat elektrum, men snart började man tillverka mynt av guld, silver och brons. Till exempel bestod de första grekiska mynten från 600-talet f Kr av ädelmetall. Mellan 700 f Kr och 500 f Kr började kineserna att till-verka de så kallade kniv- och spadmynten, som var miniatyrkopior av redskap som tidigare använts som ”pengar” eller i byteshandel. Kineserna var också de första i världen som tillverkade sedlar, som började användas omkring 1000 e Kr. De första sedlarna var gjorda av skinn från vita hjortar, men från 1368, under Mingdynastin, började man tillverka papper till sedlarna av barken från mullbärsträdet. Först långt senare, på 1600-talet, tillkom de första sedlarna i Europa.