Vilka var de tre vise männen?

Historien om de besökande i stallet i Betlehem är välkänd, men vet vi vilka och hur många de var?

© Shutterstock

De tre vise männen, de mystiska kungarna eller lärda eller kanske rent av trollkarlar, som avlade besök hos Jesusbarnet i stallet i Betlehem, är ett välkänt inslag i julen. De spelar inte minst en viktig roll i små och stora krubbspel. Men vilka var de egentligen, och var de i verkligheten just tre?

De vise männen blev först tre runt år 500

De vise männen uppträder första gången i Bibeln i Matteusevangeliet. Tillsammans omtalas de bara några få gånger, men läser man noga, ser man att det ingenstans anges hur många de var, bara att de kom från öster, och att de hade med sig tre gåvor. Det var antagligen det som senare fick människor att tro att de också måste ha varit tre, men det är en ren gissning, och i vissa berättelser förekommer ända upp till 12 vise män. Inget nämns för övrigt heller om deras namn.

De namn som de med tiden har tilldelats, Melchior konung av Arabien, Kaspar konung av Tarsien och Balthasar konung av Etiopien, härrör från en grekisk berättelse, som tillkom först omkring år 500.

Det fanns fina gåvor i kappsäckarna

De vise männen hade gåvor med sig: guld, rökelse och myrra.

Rökelse är trä eller bark från träd av släktet Commiphora, även kallade rökelseträd. Den avger en doftande rök, när den brinner. Myrra är den torkade saften från samma träd. Det består av gyllenbruna klumpar, som antingen kan brännas som rökelse eller användas till salvor och liknande. De gamla kände mycket väl till den och använde den till balsamering.