Vilka ligger bakom kristallkranierna?

I den senaste Indiana Jones-filmen berättas att det finns 13 kristallkranier. Är dessa kranier bara rena påhitt?

Kristallkranium på utställning i London
© Shutterstock

I Spielbergfilmen ”Kristalldödskallens rike” uppträder 13 kristallkranier i en fiktiv historia. Runt om i världen känner man dock faktiskt till sammanlagt 12 kristallkranier. Nio finns i privat ägo, medan de övriga finns på British Museum i London, Smithsonian Institution i Washington och Musée du Quai Branly i Paris. Enligt myten har kranierna sitt ursprung hos antingen maya, olmekerna eller aztekerna och är därmed minst cirka 500 år gamla. Ny forskning har dock avslöjat att kranierna är av betydligt senare datum och troligen tillverkats av europeiska hantverkare i slutet av 1800-talet. Kranierna vid de tre museerna har nyligen genomgått undersökningar med allt från partikelacceleratorer till ultraviolettskanning. Granskningen har avslöjat att kranierna är tillverkade med redskap som är betydligt mer sofistikerade än de som stod till förfogande för de precolumbianska indiankulturerna. Enligt forskarna är kraniet från British Museum uthugget ur kristallblocket med moderna verktyg och slipat med en slipskiva – en sådan använde inte indianerna i Amerika; de kände inte ens till hjulet. Undersökningarna visar också att kristallen i kranierna inte kommer från Amerika utan från antingen Schweiz eller Tyskland. Vem som har tillverkat kranierna är fortfarande en gåta, men två av skallarna har ett samband med den franske antikvitets-handlaren Eugène Boban, som efter sin död 1909 avslöjades som lite av en skojare. Det var Boban som sålde de kranier som i dag finns på museum i Storbritannien och Frankrike.