Så förbättrar du din tur

Enligt astronomen Tycho Brahe (1546–1601) är både den 14 och 15 mars otursförföljda, men med ett par enkla knep kan du vända dagarna till något positivt och få mycket mer tur i stället.

Så får du tur

Ibland går bara allt snett.

Du bränner din rostade macka, kommer för sent till tåget och välter ut kaffet över skrivbordet – eller ännu värre – dig själv.

De extra otursamma dagarna kallas Tycho Brahe-dagar.

Astronomen Tycho Brahe (1546–1601) ansåg att det är 32 dagar om året, då du bör vara speciellt försiktig och inte fatta några stora beslut på grund av stjärnornas och planeternas position.

Och just den 14 och 15 mars löper du enligt Brahe större risk att drabbas av otur.

Fyra råd för att få mer tur

Tycho Brahes beräkningar och övertygelse om dagar med otur betraktas i dag som vidskeplighet.

Men skulle du ändå vara extra utsatt under de här dagarna har den engelske professorn Richard Wiseman, som forskar i tur, formulerat fyra grundregler för att få mer tur:

  • 1. Tur följer den uppmärksamme

  • 2. Tur hänger ihop med intuition

  • 3. Tur följer dem som förväntar sig ett bra liv

    Det blir en självuppfyllande profetia om de positiva förväntningarna överträffar motgångar.

  • 4. Tur i oturen

Om du fortfarande är rädd att du ska drabbas av otur ska du läsa mer om tur här.

Lycka till!