Julmyt: Var Betlehemsstjärnan en riktig stjärna?

Kometer och planeter skapade ovanliga optiska illusioner på himlen åren omkring Jesu födelse. Astronomerna har tre förslag på vad de vise männen såg på himlen.

© SHUTTERSTOCK

Och, stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var.”

Så berättar Matteusevangeliet om hur de vise männen kom till Jesus.

Ledstjärna var optisk illusion

Idag tvivlar astronomerna på att en stjärna visade sig över Betlehem. De flesta menar att berättelsen om stjärnan bygger på en synvilla.

Under åren omkring Jesu födelse förekom nämligen flera speciella astronomiska fenomen.

Det gäller till exempel en rad kometer och ovanliga planetkonjunktioner mellan Jupiter och Saturnus.

Astronomerna kan heller inte utesluta att en stjärna exploderat, en så kallad supernova.

Betlehemsstjärnan kan vara supernova

Olika himlafenomen kan ha varit orsaken till Bibelns berättelse om stjärnan över Betlehem, och astronomerna har tre vetenskapliga förklaringar på den lysande stjärnan som de inte kan utesluta.

Komet

© Shutterstock

Kometer är himlakroppar som består av damm och is. De rör sig i banor kring solen och blir synliga när den reflekterar dess strålar.

År 5 f.Kr. observerade kinesiska astronomer en rad kometer som kan ha gett upphov till berättelsen om Betlehemsstjärnan.

Konjunktion

© Shutterstock

Konkinktion är enligt de flesta forskarna den troligaste förklaringen till Betlehemsstjärnan.

Konjunktion är en optisk illusion som sker när två planeter korsar varandras banor och från jorden ser det ut som om de smälter samman i en strålande himlakropp.

År 7 f.Kr. skedde hela tre konjunktioner mellan Jupiter och Saturnus.

Supernova

© Shutterstock

Supernova är beteckningen för en stjärna som exploderar.

Det finns inga kända supernovor kring Jesu födelse men astronomerna vill ändå inte avskriva teorin att berättelsen om Betlehems stjärnan kan vara sprungen ur en supernova.