Shutterstock
Jesus

Är Jesus födelsedag den 24 december?

Vi firar Jesus födelsedag den 24 december, men det står ingenstans i Bibeln att Jesus föddes i december.

Jesus födelsedag är okänd

När kristna firar jul i slutet av december månad är det enligt traditionen för att Jesus föddes under natten mellan den 24 och 25 december.

Firandet av Jesu födelse hänger främst ihop med de förkristna traditionerna. Ingenstans i Bibeln står det nämligen att Jesus skulle ha fötts i december månad.

Bland forskarna går åsikterna isär gällande både hans födelsedatum och födelseår.

Romare och vikingar valde december

Att julen ändå firas i slutet av december beror troligtvis på att romarna under förkristen tid firade midvinterfesten den 25 december.

På många sätt påminde romarnas fest om den högtid vikingarna firade i slutet av december.

Benämningen ”jul” är förvillande lik den hedniska, nordiska festen ”jól”, som var ett firande vid vintersolståndet. Skandinaverna firade då att ljuset var på väg tillbaka.

Solnedgång vid vintersolstånd

Vintersolstånd infaller som regel den 21 eller 22 december, och dagen markerar årets kortaste dag.

© Shutterstock

De kristna fortsatte den gamla traditionen men förklarade den istället med Jesu födelsedag. I den östra delen av romarriket insisterade man dock på att fira dagen den 6 januari. Den traditionen finns kvar i till exempel Ryssland.

Bibeln nämner olika födelseår

Evangelierna ger inga klara besked om Jesu födelse. Enligt Mattheus föddes Jesus under kung Herodes, det vill säga genast år 4 f.Kr. Men i Lukasevangeliet står det "att det skedde vid den tiden" då Quirinus höll en skattskrivning, vilket pekar på år 7 e. Kr.

Även om forskarna inte är eniga lutar de dock mest åt år 4 f. Kr.

Bibeln nämner inga datum, men runt 300-talet började kristna att fira Jesu födelse i december.

Det var den romerske kejsaren Aurelian som införde en midvinterfest den 25 december, då man firade en populär romersk solgud.

Genom att fira Kristus samma dag såg de kristna till att förtränga guden till förmån för Jesus.