Julmyt: Föddes Jesus i Betlehem?

Att det i Bibeln står att Jesus föddes i Betlehem hör enligt historikerna ihop med behovet att förknippa honom med kung David. Josef och Maria hade nämligen ingen som helst anledning att resa till staden.

I Bibeln står det ingenting om att Maria red på en åsna.

© Shutterstock

Enligt Julevangeliet reste den gravida jungfru Maria och hennes trolovade Josef från sitt hem i Nasaret till Betlehem för att låta skattskriva sig enligt kejsar Augustus påbud.

När paret slutligen kom fram födde hon Jesus och lade honom i en krubba.

Josef och Maria stannade hemma

Det är väl dokumenterat att romarna lät göra flera folkräkningar under åren kring Jesu födelse.

Källorna anger dock inte att människorna skulle registreras på sin födelseort, vilket hade inneburit långa resor.

Avståndet mellan Betlehem och Nasaret är cirka tio mil fågelvägen, vilket på den tiden var en lång sträcka, oavsett om resan genomfördes till fots eller på åsnerygg.

I praktiken var emellertid resan ännu längre, eftersom paret troligen valde en väg runt området Samarien.

Enligt flera källor var relationerna mellan judarna och samarierna mycket dåliga. Resande judar riskerade att rånas eller dödas om de visade sig i området.

Med största sannolikhet stannade alltså Josef och Maria hemma i Nasaret.

Paret undvek farlig stad

Området längs Medelhavets östkust var under romerskt herravälde. Det judiska samhället präglades av inbördes konflikter och strider mot romarna.

Judarnas profeter hade lovat att judarna snart skulle få en frälsare.

Enligt historikerna är anledningen till att det faktiskt står i Bibeln att Jesus föddes i Betlehem att staden betraktades som kung Davids födelsestad och att profeterna hade spått att judarnas frälsare skulle födas där.

Om resan från Nasaret till Betlehem ägde rum kan den ha skett längs flera vägar. Det judiska paret reste förmodligen i en stor båge runt Samarien.